Pitkän aikavälin taloudelliset päämäärämme ja saavutuksemme

  2013 2014

 

2015  

2016 2017 Q1 2018 Pitkän aikavälin päämäärä
Orgaaninen kasvu 3% 6% 4% 4% 3% 5%

5+%

Käyttökateprosentti  11,2% 11,6% 12,5% 13,3% 13,0% 12.4% 14+%
Liikevoittoprosentti 7,4% 7,8% 8,7% 9,4% 9,0% 8.3% 10+%
Sijoitetun pääoman tuotto 12,1% 12,6% 14,7% 14,7% 13,6% 13.3% 15+%
Oman pääoman tuotto 15,8% 16,1% 18,1% 17,7% 17,0% 16.7% 18%
Investointien suhde käyttökatteeseen 50% 49% 43% 52% 55% 37% 40%
Nettovelan suhde käyttökatteeseen 1,6 1,0 1,6 1,8 1,8 1.8 2-3
Vapaa rahavirta (milj. euroa) 56 65 91 100 56 -18 150
Osinkosuhde 47% 47% 40% 40% n/a n/a 40-50%

 

Orgaanisen kasvun lisäksi Huhtamäki tavoittelee pitkällä aikavälillä yli 5 %:n kasvua yritysostojen kautta (keskimäärin vuositasolla).