Osinkohistoria

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Osinko osaketta kohti, euroa 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56 0,46 0,44 0,38 0,34 0,42
Osakekohtainen tulos*, euroa 1,90 1,83 1,65 1,28 1,21 1,19 0,87 0,92 0,74 0,35 0,74
Osinkosuhde 42% 40% 40% 47% 47% 47% 53% 42% 51% 97% 57%
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä**, milj. kpl 104,1 103,8 103,6 103,5 103,4 102,6 101,5 101,2 101,0 100,4 100,4
Yhteensä, milj. euroa 83 75.8 68,4 62,1 58,9 57,7 46,7 44,5 38,4 34,1 42,2

* Ilman kertaluonteisia eriä
** Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita