Sijoittajasuhteet Huhtamäellä

Huhtamäen sijoittajasuhteiden päätehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot Huhtamäki Oyj:n osakkeen hinnan määrittämiseksi.

Huhtamäen keskeiset periaatteet sijoittajasuhteiden hoidossa ovat antaa markkinoille säännöllisesti luotettavaa, ymmärrettävää, ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa yhtiöstä sekä varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on mahdollisuus saada julkistettavat tiedot yhdenvertaisesti, tasapuolisesti ja samanaikaisesti.

Huhtamäen sijoittajasuhteita hoitaa keskitetty sijoittajasuhdetoiminto, jonka tavoitteena on vastata sijoittajien ja analyytikoiden kyselyihin viipymättä ja tavata heitä säännöllisesti. Sijoittajaviestinnässään Huhtamäki pyrkii täsmällisyyteen, läpinäkyvyyteen ja laadukkuuteen.

Huhtamäen tiedonantopolitiikka (Disclosure Policy) (pdf) kuvaa periaatteet, joita Huhtamäki noudattaa viestinnässään pääomamarkkinoiden kanssa. Tiedonantopolitiikka on julkaistu ainoastaan englanniksi.

Ota yhteyttä:

Tapaamis- ja puhelupyynnöt:
ir (at) huhtamaki.com

Katariina Hietaranta
Viestintäjohtaja
Tel: +358 10 686 7863
Email: katariina.hietaranta(at)huhtamaki.com

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset tulee tehdä Huhtamäki Oyj:lle ilman aiheetonta viivytystä sähköpostitse osoitteiseen

ir(at)huhtamaki.com

Tietoa osakkeenomistajan liputusvelvollisuudesta löytyy Finanssivalvonnan sivuilta.
 

Tietoa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä liiketoimien ilmoittamisesta.