vähemmän poissaoloon johtaneita tapaturmia vuoteen 2013 verrattuna.
Henkilöstö

Henkilöstö

Työterveys ja -turvallisuus on meille tärkeää ja pyrimme sen jatkuvaan parantamiseen jokapäiväisessä toiminnassamme.
tuotantolaitoksillamme serfifioitu hygienia- tai tuoteturvallisuusstandardi.
Pakkaukset

Pakkaukset

Yhä useammat kuluttajat haluavat varmistua siitä, että heidän ostamansa tuotteet ovat kestävän kehityksen mukaisia koko elinkaarensa ajan.
avaintoimittajistamme on sitoutunut noudattamaan eettisiä toimintaohjeita.
Toimitusketju

Toimitusketju

Pakkausvalmistajana raaka-ainetoimittajat ovat tärkeä osa arvoketjuamme.
tuotantolaitostemme jätteestä päätyy kierrätykseen tai energian talteenottoon.
Tuotanto

Tuotanto

Keskeistä yritysvastuuohjelmassamme on tehokas raaka-aineiden käyttö ja energiatehokkuus.
Yhteystiedot
Kun haluat lisätietoa kestävän kehityksen mukaisista käytännöistämme ja tuotteistamme, ota yhteyttä:
Huhtamäki Oyj
Group Corporate Responsibility
Puh: 010 686 7000
Postiosoite:
Huhtamäki Oyj
Group Corporate Responsibility
Revontulenkuja 1
02100 Espoo