Uusi yritysvastuuohjelmamme

Esittelemme ylpeänä ”Packaging for Good”, päivitetyn yritysvastuuohjelmamme, jonka ensimmäinen vaihe ulottuu vuoteen 2020, jolloin juhlimme yhtiömme 100-vuotista taivalta. Lähestyvän virstanpylvään johdosta tämä on hyvä aika syventyä tarkemmin ohjelmaamme sekä tunnistaa uusia tavoitteita ja mittareita, jotka kuvaavat paremmin nykytilannettamme ja tulevaisuuden tavoitteitamme. Ohjelma heijastaa Huhtamäen arvoja ja perustuu megatrendien, olennaisten tekijöiden, markkinanäkymien ja omien toimintojemme tuoreisiin analyyseihin.

Yritysvastuuohjelmamme on ryhmitelty liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta oleellisimpien teemojen mukaisesti. Jokaiselle teemalle on määritelty tavoite, ja mittaamme suoriutumistamme KPI-mittaristomme perusteella. Työmme ensimmäiset tulokset ovat jo nähtävissä, esimerkiksi uusien tavoitteiden muodossa.