Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Flexible Packaging

Markkinaosuudet säilyivät ja kannattavuus parani haastavasta maailmantalouden tilanteesta huolimatta.

Toimintaympäristö

Joustopakkausten kysyntä oli vuoden aikana vaisua kehittyneillä markkinoilla eli Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Oseaniassa. Konsernille tärkeällä Intian markkinaalueella kilpailu kiristyi. Kaupungistuminen ja vähittäiskaupan kehittyminen sekä kuluttajakysynnän kasvu Aasiassa olivat edelleen tärkeimmät markkinoiden kasvua edistävät tekijät.

Flexible Packaging -segmentti säilytti vahvan asemansa maailmanlaajuisilla tuubilaminaattien markkinoilla.

 • Liikevaihto, Me 464,4 (497,6)
  Liiketulos*, Me 28,4 (16,9)
  Rahavirta 81,8 (20,8)
  RONA-% 8,8 (-0,3)
 • Henkilöstö vuoden lopussa 3 643 (3 603)Työtapaturmataajuus 2,9 (3,2)
 • Tuotantolaitoksia vuoden lopussa 11 (12)
 • Osuus liikevaihdosta, % 22 (21)
 • Suresh Gupta, Johtaja, Flexible Packaging
* ilman kertaluonteisia kuluja.

Vahva asema säilyi myös lemmikkieläinruoalle tarkoitetuissa steriloinnin kestävissä joustopakkauksissa Euroopassa ja Thaimaassa sekä kutistekalvoissa ja kääre-etiketeissä Intiassa. Segmentillä on vankka markkina-asema myös jäätelötuuttien ja suklaalevyjen kääreissä.

Vuosi 2009

Vuonna 2009 kannattavuus parani huomattavasti, vaikka volyymit pysyivät alhaisina heikon markkinatilanteen johdosta. Kannattavuutta paransivat raaka-ainehintojen suotuisa kehitys vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, toimintojen tehostaminen sekä kustannusten karsiminen. Erityistä huomiota kiinnitettiin varastojen ja käyttöpääoman hallintaan.

Tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyi tarkastelemaan tuotteiden valmistuskustannuksia sekä parantamaan tuotteiden tuomaa lisäarvoa ja tarkoituksenmukaisuutta. Vuoden aikana uudistettiin Thanen tehdas Intiassa, ja uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön kaikissa Intian neljässä tuotantolaitoksessa. Joustopakkausten valmistus lopetettiin suunnitellusti Malvernin tehtaalla Yhdysvalloissa.

Vuoden 2009 aikana Flexible Packaging -segmentissä koulutettiin uusia asiantuntijoita ja käynnistettiin toinen sarja liiketoiminnan tehostamiseen tähtääviä Lean Six Sigma -projekteja. Vuonna 2010 tullaan painottamaan tutkimus- ja kehitystoiminnan, hankinnan ja muiden konserninlaajuisten toimintojen synergioiden hyödyntämistä. Paikallisella tasolla keskitytään asiakaskohtaisten tarpeiden vastaamiseen erikoisratkaisuilla.

Kestävä kehitys

Painavimpiin pakkausmateriaaleihin kohdistuvat ympäristöpaineet kasvattavat kevyiden joustopakkausten suosiota. Flexible Packaging -segmentti on onnistuneesti keventänyt pakkausten materiaalikerroksia entisestään. Tutkimus- ja kehitystyössä keskitytään erityisesti valmistusprosessissa runsaasti energiaa kuluttavien materiaalien käytön vähentämiseen.

Koko segmentissä pyritään lisäksi vähentämään tuotannosta tulevan jätteen määrää.

Flexible Global -segmentin uusi nimi on Flexible Packaging 1.1.2010 alkaen.