Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Molded Fiber

Kananmunapakkausten myynti jatkui vahvana ja kasvoi etenkin Euroopassa ja Afrikassa.

Toimintaympäristö

Maailmantalouden epävakaus hyödytti kananmunamarkkinoita. Munien kulutus kasvoi, sillä ne ovat edullinen proteiininlähde. Myös ruoanlaiton ja kotona leipomisen lisääntyminen kasvatti kysyntää. Molded Fiber -segmentti säilytti vahvan asemansa kierrätyskuidusta valmistettavissa kananmunapakkauksissa Euroopassa, Oseaniassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Kuitupakkausten pääraaka-aineena käytettävän kierrätyspaperin hintakehitys oli maltillista. Joissakin maissa haasteena olivat nopeat valuuttakurssimuutokset ja muovisten kananmunapakkausten lisääntynyt käyttö.

 • Liikevaihto, Me 207,6 (214,0)
  Liiketulos*, Me 17,6 (12,1)
  Rahavirta, Me 18,4 (17,4)
  RONA-% (12kk, liukuva)* 10,5 (4,8)
 • Henkilöstö vuoden lopussa 1 581 (1 613)Työtapaturmataajuus 8,4 (8,6)
 • Tuotantolaitoksia vuoden lopussa 10 (10)
 • Osuus liikevaihdosta, % 10 (9)
 • Olli Koponen, Johtaja, Molded Fiber
* ilman kertaluonteisia kuluja.

Vuosi 2009

Kuitupakkausliiketoiminnan tulos pysyi hyvänä myös vuonna 2009. Kiintein valuuttakurssein laskettuna myynti kasvoi edelleen, ja kannattavuus parani menestyksekkään myynnin ja kustannusten hallinnan ansiosta. Uusi €ffect-kananmunarasia oli myynnin kärkituote. Euroopan onnistuneen lanseerauksen myötä tuote esiteltiin myös Oseanian markkinoilla. Kuitupuristinlaitteiden myynti ja kierrätyspaperiliiketoiminnan kannattavuus heikkenivät talouden laskusuhdanteen johdosta.

Kuitupakkausliiketoiminnan yhdistäminen globaaliksi segmentiksi eteni suunnitellusti. Erityistä huomiota kiinnitettiin johtamisen kehittämiseen ja Euroopassa menestyksekkäästi vuodesta 2006 lähtien toteutettujen Lean Six Sigma -projektien käyttöönottoon koko segmentissä.

La Rochellen tehtaalla Ranskassa saatiin vuoden aikana päätökseen huomattava toimintaa tehostava investointi, josta odotetaan saatavan täysimääräinen hyöty vuonna 2010. Muissa yksiköissä lisättiin kapasiteettia €ffect-kananmunarasioiden valmistukseen. Tänä vuonna tavoitteena on lisätä €ffect-rasioiden myyntiä, nopeuttaa jatkuvaan parantamiseen ja parhaiden käytäntöjen edistämiseen tähtäävien projektien toteutusta sekä etsiä lisäkasvua Venäjältä, Pohjois-Afrikasta ja Etelä-Amerikasta.

Kestävä kehitys

Vähittäiskauppa korosti entistä enemmän kuitupakkausten ympäristöystävällisyyden merkitystä, ja kaupan kiinnostus hiilijalanjälkilaskelmia kohtaan lisääntyi. Yleisesti ottaen kuitupakkauksia pidetään ympäristöystävällisinä, mutta kuluttajat haluavat silti vertailla niitä muihin vaihtoehtoihin.

Vuonna 2009 tuotantoprosesseja tehostettiin edelleen. Ison-Britannian tuotantoyksikössä suorat hiilidioksidipäästöt vähenivät energiansäästötoimien vaikutuksesta, ja parannustyö jatkuu edelleen.

Rough Molded Fiber Global -segmentin uusi nimi on Molded Fiber 1.1.2010 alkaen.