Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Henkilöstö, työterveys ja -turvallisuus

Liiketoimintojen tehostamiseen tähtäävillä toimenpiteillä saavutettiin merkittäviä tuloksia ja työturvallisuuden parantamiseksi asetetut tavoitteet ylitettiin.

Henkilöstön, suoritusten ja prosessien jatkuva kehittäminen

Edistämme aktiivisesti työkulttuuria, jolle on keskeistä sitoutunut henkilöstö sekä tahto ja kyky saavuttaa tuloksia. Henkilöstölle pyrittiin varmistamaan mahdollisuus motivoivaan urakehitykseen myös vuoden 2009 maailmantalouden laskusuhdanteessa. Tämä saavutettiin kustannustehokkuudesta tinkimättä suosimalla työkiertoa ja sisäisiä rekrytointeja sekä kehittämällä työtehtävien sisältöä.

Liiketoimintojen tehostamiseen tähtäävä Lean Six Sigma -ohjelma laajennettiin vuoden 2009 aikana kattamaan kaikki segmentit. Vuoden loppuun mennessä ohjelmassa oli koulutettu yli 500 työntekijää noin 3 500 koulutuspäivän aikana. Lukuisilla liiketoimintojen kehitysprojekteilla saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä.

Osaavat ja aikaansaavat työntekijät ovat menestyksemme avaintekijä myös tulevaisuudessa. Vuonna 2010 korostetaan suoritukseen perustuvan palkitsemisen merkitystä sekä toimivaa seuraajasuunnittelua.

Työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseen on sitouduttu

Jatkuva keskittyminen työturvallisuuden parantamiseen on tuottanut tuloksia vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2007 asetettiin tavoite puolittaa työtapaturmataajuus ja työtapaturmien vakavuusaste vuoden 2011 loppuun mennessä. Työtapaturmien määrä puolittui vuoden 2009 loppuun mennessä. Työtapaturmataajuus on siten jo lähellä vuoden 2011 lopun tavoitetta.

Hyvät tulokset ovat seurausta työntekijöiden sitoutumisesta ja osallistumisesta työturvallisuuden parantamiseen tähtääviin toimiin kaikkialla organisaatiossa. Vuonna 2009 moni tuotantoyksikkö saavutti erinomaisia työterveys- ja työturvallisuustuloksia. Esimerkiksi Hendersonin tehtaalla Uudessa-Seelannissa saavutettiin toinen peräkkäinen tapaturmaton vuosi. Nämä saavutukset osoittavat, että perimmäinen tavoite eli täysin tapaturmaton työpaikka voidaan saavuttaa.