Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Vakaa perusta kasvulle

Vuonna 2009 Huhtamäki jatkoi konsernin taloudellisen aseman vahvistamista ja strategisten ydinliiketoimintojen kehittämistä. Erityisesti painotettiin kustannusten hallintaa ja rahavirran vahvistamista sekä myynnin rakenteen ja hinnoittelun hallintaa.

Strategisia investointeja tehtiin menestyviin liiketoimintoihin, joissa edellytykset parantaa tuloksia ja markkinaosuuksia entisestään ovat suotuisimmat. Eniten investoitiin North America- ja Molded Fiber -segmentteihin, jotka uudistivat ja laajensivat kapasiteettiaan vuoden aikana. Films-segmentti keskittyi irrokekalvojen valmistukseen, ja irrokepaperiliiketoiminta divestoitiin. Maailmantalouden elpyminen luo mahdollisuuksia vahvistaa edelleen markkinajohtajuutta irrokekalvoissa. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging -segmentit tehostivat toimintaansa ja jatkoivat vakaan perustan luomista kasvulle. Liiketoimintojen tehostamiseen tähtäävillä projekteilla onnistuttiin jälleen parantamaan teollista suorituskykyä.

Vuonna 2010 Huhtamäen taloudelliset tavoitteet, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 15 prosenttia ja osinkosuhde suhteessa tulokseen 40 prosenttia, säilyvät ennallaan.

Vuodenvaihteessa strateginen arviointi kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten liiketoiminnan osalta oli edennyt puoliväliinsä nettovaroina laskettuna. Jäljellä olevaa Euroopan toiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointia jatketaan.

 

Strateginen suunta

 

Vakaa perusta kasvulle
- Kasvumahdollisuuksien etsiminen
- Vahva rahavirta
- Sijoitetun pääoman tuotto 15 %

Strategian toteuttaminen
- Ydinliiketoimintojen kehittäminen
- Strategisen arvioinnin loppuunsaattaminen

Strategian täsmentäminen
- Ydinliiketoimintojen määrittäminen
- Taloudellisen aseman parantaminen
- Kovien muovipakkausten liiketoiminnan
  strateginen arviointi

 

Web sisällön esitys Web sisällön esitys


Ladattavat tiedostot

Sekä vuosikertomus että tilinpäätös ja toimintakertomus ovat ladattavissa palvelusta.

Siirry ladattaviin tiedostoihin


Huhtamäki

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva pakkausyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2009 oli 2 miljardia euroa. Noin 13 000 työntekijää 33 maassa palvelee asiakkaita tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoilla. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Huhtamäki keskittyy kuitu- ja joustopakkausten, irrokekalvojen ja kartonkikuppien valmistukseen. Tarjonta käsittää standardituotteita ja räätälöityjä tuotteita sekä pakkausjärjestelmiä.


Liiketoiminnat

Miljoonat kuluttajat käyttävät päivittäin Huhtamäen valmistamia pakkauksia. Toiminta on jaettu edelleen kuuteen liiketoiminta-alueeseen.

Tutustu liiketoiminta-alueisiin