PEFC - metsäsertifikaatti

PEFC –metsäsertifiointi tarkoittaa, että metsää hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteiden  mukaisesti. Kestävän metsänhoidon periaatteisiin kuuluu, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja lajien elinmahdollisuudet varmistetaan, metsätyöntekijöiden työehdot ja työkyky turvataan sekä pidetään huolta, että kestävä metsänhoito toteutuu koko tuotanto- ja jalostusketjussa. Huhtamäen Hämeenlinnan yksikkö sertifioitiin PEFC –järjestelmään keväällä 2009. Sertifikaatin numero on 51909-2009-AE-FIN-FINAS ja PEFC-logon käyttöoikeussertifikaatin numero on PEFC/02-31-137.

 

Lisätietoja PEFC –sertifioinnista: PEFC