Podejście do zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój Huhtamaki jest pokazywany z punktu widzenia społecznego, środowiskowego oraz operacyjnego. Jedną z podstawowych wartości Huhtamaki jest dbanie o swoich pracowników i traktowanie ich z szacunkiem. Bezpieczeństwo pracy pozostaje kluczowym priorytetem w Huhtamaki i naszym ostatecznym celem jest miejsce pracy wolne od urazów. Wysiłki zmierzające do poprawy bezpieczeństwa są kontynuowane ze szczególnym uwzględnieniem świadomości bezpieczeństwa pracowników. Uznanie dla osiągnięć na rzecz bezpieczeństwa jest komunikowane za pomocą programu Zero Accident Club. Społeczna odpowiedzialność w Huhtamaki pociąga za sobą również dobre praktyki w stosunkach z partnerami handlowymi, a tym samym nacisk położony jest na dialog z innymi podmiotami oraz społecznością lokalną (przykładem może być tu wsparcie dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi, który upowszechnia i popularyzuje sport, kulturę fizyczną i rekreację wśród mieszkańców miasta i gminy oraz pomoc dla Fundacji Ronalda McDonalda – organizacji pożytku publicznego, która skupia swoje działania na temacie profilaktyki onkologicznej, prowadząc m.in. ogólnopolski program bezpłatnych badań USG dzieci).

 

Istotnym punktem wyjścia dla oceny ekologiczności opakowania jest zrozumienie wymagań oraz określonych własności samego opakowania przez cały cykl jego życia. Rozwój zrównoważony jest również ważną częścią naszego zaopatrzenia w surowce. Obecnie duża część naszego papieru oparta jest na Programie na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Zasobami Leśnymi (PEFC) lub Programie Rady Zarządzania Zasobami Leśnymi (FSC) - certyfikowanych źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony.

 

Prowadzimy nieustanne badania w dziedzinie nowych materiałów odnawialnych oraz nadających się do recyklingu i wybieramy takie, których koszt, dopasowanie oraz funkcjonalność spełniają potrzeby naszych klientów. Huhtamaki jest pionierem w wykorzystaniu biodegradowalnych i odnawialnych surowców. Firma wprowadziła pierwszy kubek z biodegradowalnego papieru w 1995 roku i kompletną gamę opakowań kompostowalnych, zwanych BioWare, w roku 2004. Od tego czasu marka BioWare stanowi najchętniej wybierany i kompletny asortyment opakowań przyjaznych dla środowiska  w całej branży oferowanych opakowań.

Papieru pochodzi z programu PEFC

PEFC

Certyfikat Programu na rzecz Zrównoważonego Zarądzania Zasobami Leśnymi (PEFC)