Bioware

Funktionalitet med liten miljöpåverkan

Den miljövänliga serien BioWare består av biologiskt nedbrytbara produkter. BioWare erbjuder olika förpackningslösningar av hög kvalitet allt ifrån engångskärl till livsmedelsförpackningar.

Produkternas tillverkningsmaterial, produktionsmetoder och avfallshantering har designats så att deras miljöpåverkan är så liten som möjligt. Alla produkter i serien BioWare har tillverkats av naturliga, förnybara material. Därför förmultnar de helt i industriella komposteringsförhållanden.

Vad kan BioWare erbjuda dig?


Utöver attraktiva produkter av hög kvalitet även:

- Ett enkelt och effektivt sätt att stöda hållbar utveckling
- Ett tydligt exempel på hur ditt företag tar hänsyn till miljöaspekter
- Intresserar medierna. Bra PR!
- Positiv inverkan på företagets image och varumärke
- Ett sätt att sticka ut från konkurrenterna
- Avfallshanteringen underlättas med bara en avfallsström för livsmedels- och förpackningsavfall
- Innovativa produkter som gör ditt företag till en föregångare
... En ren möjlighet för föregångaren!