Certifierade verksamhetssystem

Huhtamaki Foodservice Nordic förbinder sig att i all sin verksamhet verkställa certifierade system när det gäller kvalitet, miljö, hygien och säkerhet. Även skogscertifieringssystemet PEFC är i bruk hos Huhtamaki. Alla system finns med i ett integrerat verksamhetssystem. Vi har förbundit oss att utveckla och ständigt förbättra vår verksamhet enligt nya standarder och certifieringar.  Beviljade certifikat visar att Huhtamaki är en tillförlitlig och ansvarstagande samarbetspartner.

Huhtamaki Foodservice Nordic Oy har bland annat följande certifikat:
    - BRC / IOP – Certifikat för livsmedelsförpackningar och förpackningsmaterial
    - ISO9001-2008 – Kvalitetscertifikat
    - ISO14001-2004 – Miljöcertifikat
    - BS OHSAS 18001-2007 – Ledningssystem för arbetsmiljö
    - PEFC – Skogscertifikat
    - Nordisk miljömärkning – Svanen

Certifications

   PEFC (English)                    PEFC (Finnish)      

        

 

Nordic Ecolabel (English)   Nordic Ecolabel (Finnish)

               

      

          BRC                                  ISO 9001        

         

 

      ISO 14001                              OHSAS 18001