Historik

Huhtamaki-koncernen bär stolt namnet på företagets grundare Heikki Huhtamäki. År 1920 grundade den unga bagarsonen Heikki Huhtamäki en sötsaksfabrik i Karleby som fick namnet Ab Huhtamakis Fabriker och inom kort kom att bli den största sötsakstillverkaren i Finland. Efter att ha börjat som en sötsaksfabrik expanderade Huhtamaki på 1930-talet verksamheten till andra livsmedelsprodukter och på 1940-talet till hälsovårdsartiklar. Under de följande tre årtiondena utvidgade företaget sin verksamhet även till damkonfektionsindustrin, reklambranschen och elektroniska komponenter.

 År 1960 noterades Huhtamakis aktier på Helsingforsbörsen. På 1970- och 1980-talen var Huhtamaki ett konglomerat med närmare tjugo affärsverksamheter under eget namn.

 När Polarpak grundades år 1965 avskildes förpackningsindustrin från Huhtamakis stödverksamhet och blev ett separat affärsområde. I slutet av 1970-talet hade Polarpak redan blivit Europas ledande tillverkare av kartongmuggar. År 1986 byttes namnet Polarpak till Polarcup.

 År 1988 sattes strategiska mål upp som skulle göra Huhtamaki till världsledande inom ett noggrant fastställt affärsområde, eller flera, senast år 2000. De bästa förutsättningarna för detta ansågs ligga inom sötsaks-, läkemedels- och förpackningsindustrin. De övriga affärsverksamheterna, som i de flesta fall var mycket välkända och kära för finländarna, såldes en efter en.

Läkemedelstillverkaren Leiras blev världens ledande tillverkare av långverkande preventivmedel. Den globala försäljningen och distributionen behövde draghjälp av ett större företag och år 1996 såldes Leiras till den tyska koncernen Schering AG.

Som resultat av denna försäljningsverksamhet blev förpackningsindustrin Huhtamakis huvudsakliga affärsområde. Förpackningsindustrin hade under årens lopp visat en stadig och stark utveckling som gav Huhtamaki möjlighet att fusionera andra företag inom förpackningsbranschen till den egna koncernen och på så sätt bli ledande inom branschen.

Under perioden 1997 till 2001 hade Huhtamaki köpt upp fjorton företag inom förpackningsbranschen. Till exempel år 1998 förvärvades Sealright, som hörde till de största företagen inom förpackningsbranschen i USA, och 1999 den nederländska förpackningsjätten Van Leer. Företagets namn var Huhtamaki Van Leer från slutet av 1999 och fram till dess att Van Leers industriella förpackningsenhet såldes i början av 2001.

 Huhtamaki var emellertid en expert, i synnerhet när det gällde konsumentförpackningar, och beslutade att ta tillbaka sitt ursprungliga namn och utveckla Huhtamaki till världens ledande tillverkare av konsumentförpackningar för företag. För första gången sedan 1930-talet fokuserar Huhtamaki nu på sin kärnkompetens och fungerar som ett enhetligt företag över hela världen.