Skogsertifikatet PEFC

Certifiering enligt standarden PEFC innebär att skogsbruket är hållbart. Hållbart skogsbruk följer principerna för hållbar utveckling, säkerställer skogens naturliga livsmiljöer och arternas levnadsmöjligheter, tryggar skogsarbetarnas arbetsvillkor och arbetsförmåga samt ser till att hållbart skogsbruk verkställs i hela produktions- och förädlingskedjan. Våren 2009 certifierades Huhtamakis enhet i Tavastehus enligt standarden PEFC. Certifikatets nummer är 51909-2009-AE-FIN-FINAS och logotypens licens har numret PEFC/02-31-137.

Närmare upplysningar om certifiering enligt PEFC finns här: PEFC