Nordisk miljömärkning – Svanen

Huhtamaki Foodservice Nordic var den första att hösten 2016 lansera Svanenmärkta engångsbägare av kartong på marknaden. Varmdrycksbägarna som tillverkas i Tavastehus uppfyller alla kriterier för det nordiska miljömärket Svanen. Bägarna har designats för användning i caféer, restauranger och cateringtjänster.

Svanenmärket garanterar att produkten fullt ut och på bästa sätt har konstruerats och tillverkats med hänsyn till miljön och hela livscykeln i åtanke. Endast de bästa produkterna kan beviljas Svanenmärket. Det är stränga kriterier för att få rätten att använda märket. Produkterna ska till exempel innehålla minst 90 procent förnybara råmaterial, kunna materialåtervinnas eller komposteras, likaså har kemikalierna som får användas noggrant begränsats. Dessutom beaktas produktionens energiförbrukning och utsläpp.

Läs mer om Svanenmärket